Kitoko - Initiation au freestyle #1 by Skiilz.tv

Kitoko - Initiation au freestyle #1

What's included?

Video Icon 6 videos

Contents

Kitoko #1 Preview
1 min
Kitoko #1 - Présentation + Première partie (sans musique)
2 mins
Kitoko #1 - Première partie (en musique)
1 min
Kitoko #1 - Deuxième partie (sans musique)
1 min
Kitoko #1 - Deuxième partie (en musique)
1 min
Kitoko #1 - Final
1 min